Kỹ thuật nuôi yến trong nhà | Giải pháp xây nhà nuôi yến hàng đầu tại Việt Nam Image
Theo đó, nhà yến muốn thành công phải được dây dựng với đầy đủ các điều kiện tốt , thoải mái để chim yến cảm thấy “đất lành" thì sẽ đến căn nhà đó để ở , làm tổ và sinh sống lâu dài.