Kỹ thuật nuôi yến trong nhà | Giải pháp xây nhà nuôi yến hàng đầu tại Việt Nam Image
Ở các tỉnh Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk, Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên có nuôi được chim yến trong nhà không? Theo quan niệm dân gian thì chim yến phải ở vùng biển hoặc ra cũng phải gần biển. Riêng tại các tỉnh Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk, Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên đã có một số mô hình nuôi nhỏ lẻ và cũng đã thành công. Buôn Mê Thuộc cũng là nơi lý tưởng cho việc phát triển bầy đàn chim yến. Chim yến hầu như có mặt mọi nơi trên đất Việt Nam, vùng Tây Nguyên với thế mạnh là nhiều ao hồ rất rộng lớn, khi hậu và ao hồ rất trong lành, môi trường chưa bị ô nhiễm.