Ampli-nho-mono

Ampli hifi stereo nhỏ mono

Ampli mono 50 loa nhỏ, gọn nhẹ. Sử dụng cho việc khảo sát hoặc cho hệ thống loa trong nhà Yến có diện tích dưới 100m2


Sản phẩm khác