Ampli-nho-hife-stereo

Ampli hifi nhỏ stereo

Ampli mini 100 loa nhỏ, sử dụng hầu hết tại các công trình nuôi Yến. Tạo âm thanh hifi cho hệ thống loa ngoài nhà.


Sản phẩm khác