Kỹ thuật nuôi yến trong nhà | Giải pháp xây nhà nuôi yến hàng đầu tại Việt Nam Image
Khảo sát vị trí, khu vực và hoạch định đầu tư. 1.Ttrước hết ta phải khảo sát vị trí, khu vực nơi Chim yến đi ăn, ở và đường bay của chim yến (rất quan trọng), không thể làm qua loa đại khái mà phải nghiên cứu chuyên sâu. Liên hệ: 0916 146 805 Mr. Thành