Kỹ thuật nuôi yến trong nhà | Giải pháp xây nhà nuôi yến hàng đầu tại Việt Nam Image
Do nghề nuôi yến mang lại hiệu quả kinh tế cao (hiện nay, giá 1kg tổ yến dù đã giảm so với nhiều năm trước nhưng vẫn trên 20 triệu đồng) nên nhiều gia đình có điều kiện đã tự cơi nới, nâng tầng, đầu tư nuôi yến ở bất kỳ nơi nào có thể.
Kỹ thuật nuôi yến trong nhà | Giải pháp xây nhà nuôi yến hàng đầu tại Việt Nam Image
If you want to build the bird house successfully with highest productivity and lowest investment costs but you do not what to do and how to start up, do not hesitate to contact Mr.Thanh 0916146805 of Tam Cao Viet Company. We give advice on building bird house at low cost but still meet all your requirements. Currently, there are many bird house design models (house renovated into the swift, flat building, multi - storey buildings, 20cm wall, 10cm wall, permanent concrete, against-heat corrugated roof, etc.)